“กำลังใจมีให้เกิน 100%” ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

“กำลังใจมีให้เกิน 100%”

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา กกท.) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬากกท.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายวรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์ นักกีฬาซอฟท์บอล สังกัดจังหวัดชลบุรี ได้รับบาดเจ็บขณะทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จ.สุพรรณบุรี (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)