“ผู้บริหาร กกท.มอบขวัญกำลังใจนักกีฬา” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42 จ.สุพรรณบุรี

“ผู้บริหาร กกท.มอบขวัญกำลังใจนักกีฬา”

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา กกท.) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬากกท.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพและเงินบำรุงขวัญให้แก่ นายวรวุธ ลมเชย นักกีฬาแฮนด์บอล สังกัดจังหวัดกระบี่ได้รับบาดเจ็บดั้งจมุกหักขณะทำการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จ.สุพรรณบุรี

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)