ผู้บริหาร กกท.เยี่ยมนักกีฬาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42 จ. สุพรรณบุรี

นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา) และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายภาคิน สุนทรวงษ์ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม สังกัดกรุงเทพฯ ได้รับบาดเจ็บแขนหัก ขณะทำการฝึกซ้อม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ณ จ.สุพรรณบุรี

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 5มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)