“ผู้บริหาร กกท. มอบกำลังใจแด่นักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

“ผู้บริหาร กกท. มอบกำลังใจแด่นักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42 จ.สุพรรณบุรี”

นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) มอบกำลังใจให้แก่นักกีฬาเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการของกองทุนการศึกษาของนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย