กรรมการกองทุน สนับสนุนงบประมาณสมาคมกีฬา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติงบประมาณของกองทุนฯ สนับสนุนให้แก่สมาคมกีฬาและบุคลากรกีฬา เป็นเงินทั้งสิ้น 74,440,209 บาท แบ่งเป็น งบพัฒนากีฬาระดับนานาชาติ เป็นเงิน 41,209,500 บาท เงินรางวัลนักกีฬาทีมชาติเป็นเงิน 32,527,500 บาท และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของอดีตนักกีฬาทีมชาติ เป็นเงิน 703,209 บาท