กองทุน ช่วยเหลือ นางสาวสินจัย กุนไธสง

“กองทุนฯ ห่วงใย และดูแลเสมอ”heartheartนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. (ผู้จัดการกองทุนฯ) อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายให้ความช่วยเหลือแก่ “น้องตุ่น” นางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย และเป็นนักกีฬาทุพพลภาพที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ ได้รับค่าครองชีพรายเดือนจากกองทุนฯ ประกอบด้วย เบาะรองนั่ง รถเข็นนั่ง และที่นอนลม จากรวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,765 บาท