หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล และสวัสดิการกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากลุ่มพิเศษที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2555 กองทุนกีฬา ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านประสบความสำเร็จจากการแข่งขันรายการดังกล่าว โดยกองทุนกีฬา จะสนับสนุนเงินรางวัล + เงินสวัสดิการ ให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. เงินรางวัล
เหรียญทอง 2,000,000 บาท
เหรียญเงิน 1,000,000 บาท
เหรียญทองแดง 500,000 บาท

จ่ายเช็คครั้งเดียวในนามนักกีฬา โดยในส่วนของผู้ฝึกสอน จะได้รับเงินรางวัล 10% และสมาคม ได้รับ 15% (คำนวณจากเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับทั้งหมด เช่น เงินรางวัลของนักกีฬา ได้รับจริง 2,000,000 บาท ผู้ฝึกสอนจะได้รับ 10% เท่ากับ 200,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินรางวัลของนักกีฬา)

2. เงินสวัสดิการค่าครองชีพรายเดือน เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ปรับเพิ่มให้จะใช้สนับสนุนในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นครั้งแรก

จ่ายรายเดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้เฉพาะนักกีฬา ไม่รวมผู้ฝึกสอน/สมาคม
เหรียญทอง 2,000,000 บาท
เหรียญเงิน 1,000,000 บาท
เหรียญทองแดง 500,000 บาท

“ขอให้นักกีฬาทุกคน ได้รับเหรียญรางวัลกลับมาให้กับชาวไทยได้ชื่นชม และมีความสุขอีกครั้ง”