สวัสดีปีใหม่….พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์

ผ.อ.ณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ สวัสดีปีใหม่ ต่อท่านพลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ บุคลากรทางการกีฬาของชาติ และได้ขอพรจากท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2556