ผู้บริหารสมาคมเบสบอลฯ สวัสดีปีใหม่ต่อกองทุน

นายวุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ (เลขาธิการสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย) และทีมงาน เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ ต่อนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ที่ให้การสนับสนุบงบประมาณในการพัฒนานักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อ เนื่อง

(เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 ณ ชั้น 5 ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.)