กองทุนกีฬา ตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี

heart“คลายเหงา..ให้น้องหนูแม้จะไม่ใช่พ่อ..แม่ แต่เราก็มีน้ำใจให้กันได้”laugh

กองทุนกีฬา นอกจากจะมีหน้าที่พัฒนากีฬาของชาติแล้ว ยังตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี (เมื่อวันที่ 2 มีค.56) โดยได้บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬายา และสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และขอขอบพระคุณ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค , ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผ.อ.เกียรติกร สุภากรณ์ (ผ.อ.กกท.จังหวัดอ่างทอง) และผู้ร่วมบุญทุกท่าน” ที่อนุเคราะห์วัสดุ/อุปกรณ์ผ่านกองทุน ใหักับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี4