กองทุนช่วยเหลือสวัสดิการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

219

หัวหน้าจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬากกท.) สอบถามอาการป่วยของ นายโสภา อินทเสน นักกรีฑาวีลแชร์เรสซิ่งคนพิการทีมชาติไทย จากการติดเชื้อ ทำให้ปวดตามข้อ และกระดูกอย่างรุนแรง ซึ่งคุณหมอวิภู กำเหนิดดี ให้ความเห็นว่าต้องรักษาด้วยตัวยาพิเศษ “เรมิเขด” โดยตัวยามีราคาสูงมาก ดังนั้น กองทุนฯ จะเสนอขอความช่วยเหลือดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป