ผู้บริหาร กกท.ประชุมเตรียมความพร้อมในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศกกท. และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ หัวหน้างานกองทุนกีฬากกท. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนฝ่ายการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักกีฬา และเจ้าหน้าที่่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในช่วงที่่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่่ 40 ณ โรงเรียนเทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มี.ค.55

“ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน ได้รับชัยชนะ และปลอดภัยจากโรคภัย และอุบัติเหตุ”