ผู้บริหาร กกท. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวอดีตนักกีฬาทีมชาติ

ผู้บริหาร กกท. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวอดีตนักกีฬาทีมชาติ

นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศกกท. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีการเสียชีวิตของนักกีฬาทีมชาติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในกรณีนาวาอากาศโท มนัส รัตนติสร้อย ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2517-2518 เสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคมะเร็ง โดยนางสาวณัฐจิตา รัตนติสร้อยบุตรสาว เป็นผู้รับสวัสดิการแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
และมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีการเสียชีวิตของนักกีฬาทีมชาติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในกรณีนายประพล พงษ์พานิช ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2514 – 2515 เสียชีวิตเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยนางสาวพิมพิกา พงษ์พานิช บุตรสาว เป็นผู้รับสวัสดิการแทน เป็นเงินทั้งสิ้น30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 กกท.)