ข่าวดี….กองทุนฯ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนากีฬาไทย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 255 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนองค์กรกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ดังนี้

1. อนุมัติให้การสนับสนุนเงินรางวัลรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย-โลกให้กับนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา จำนวน 23 รายการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74.4 ล้านบาทเศษ

2. อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬา ดำเนินการตามแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (จัดแข่งขัน-ส่งแข่งขันระดับนานาชาติ จำนวน 46 สมาคม 103 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71.8 ล้านบาทเศษ พร้อมนี้ขอให้สมาคมกีฬาที่รอการเบิกจ่าย ส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร่งด่วนครับ

3. อนุมัติสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือ นายโสภา อินทเสน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ประเภทกรีฑาวีลแชร์เรสซิ่ง เจ็บป่วยด้วยอาการปวดข้ออักเสบรุนแรงเนื่องจากการติดเชื้อในลำไส้