หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์

1. โอลิมปิกเกมส์

1.1 เงินรางวัล

ชนะที่ 1 5,000,000 บาท
ชนะที่ 2 3,000,000 บาท
ชนะที่ 3 2,000,000 บาท

จ่ายเช็คครั้งเดียวในนามนักกีฬาตามประกาศเรื่องเงินรางวัล โดยในส่วนของผู้ฝึกสอนจะได้รับเงินรางวัล 20% และสมาคมได้รับ30% (คำนวณจากเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับทั้งหมด เช่น
เงินรางวัลของนักกีฬา ได้รับจริง 5,000,000 บาท ผู้ฝึกสอนจะได้รับ 20% เท่ากับ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินรางวัลของนักกีฬา

1.2 ค่าครองชีพรายเดือน

จ่ายรายเดือนตามประกาศเรื่องสวัสดิการ ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้เฉพาะนักกีฬาไม่รวมผู้ฝึกสอน/สมาคม

ชนะที่ 1 5,000,000 บาท
ชนะที่ 2 3,000,000 บาท
ชนะที่ 3 2,000,000 บาท

2. พาราลิมปิกเกมส์

2.1 เงินรางวัล

ชนะที่ 1 2,000,000 บาท
ชนะที่ 2 1,000,000 บาท
ชนะที่ 3 500,000 บาท

จ่ายเช็คครั้งเดียวในนามนักกีฬาตามประกาศเรื่องเงินรางวัล โดยในส่วนของผู้ฝึกสอนจะได้รับเงินรางวัล 10% และสมาคมได้รับ15% คำนวณจากเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับทั้งหมด เช่น เงินรางวัลของนักกีฬา ได้รับจริง 2,000,000 บาท ผู้ฝึกสอนจะได้รับ10% เท่ากับ 200,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินรางวัลของนักกีฬา

2.2 ค่าครองชีพรายเดือน เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ปรับเพิ่มให้จะใช้สนับสนุนในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นครั้งแรก

จ่ายรายเดือนตามประกาศเรื่องสวัสดิการ ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้เฉพาะนักกีฬาไม่รวมผู้ฝึกสอน/สมาคม

ชนะที่ 1 2,000,000 บาท
ชนะที่ 2 1,000,000 บาท
ชนะที่ 3 500,000 บาท