ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และ บุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และ บุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการทำสัญญารับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม๒๕๕๙