ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจ ภิรมย์ จุลหุ่น อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย

84

 

กองทุนห่วงใยไม่ทิ้งกัน……ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายนางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจ ภิรมย์ จุลหุ่น อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย โดยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ จากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ รามอินทรา กม.8 กทม.