ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายบัญชา รัมมะรัตน์ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย

24

 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายนางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายบัญชา รัมมะรัตน์ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกายกระดูกหลังบริเวณบั้นเอวเคลื่อนกดทับเส้นประสาท ทำให้ไม่สามารถกระดก ข้อเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าขวาได้ โดยเป็นนักกีฬา ที่อยู่ในความดูแลและได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือน รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ จากกองทุนกีฬา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ นวมิน 74 กทม.