ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 1/2560

 

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม2560