ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายภิพรพรหม กุลมี นักกีฬายูยิตสู จ.ศรีสะเกษ

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. มอบหมายให้นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา และทีมงานบริหารกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายภิพรพรหม กุลมี นักกีฬายูยิตสู จ.ศรีสะเกษ กล้ามเนื้ออักเสบแขนซ้าย รับการรักษาเข้าเฝือกแล้ว ณ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภาพข่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560