ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายสุเทพ ปานนาค เจ้าหน้าที่ กกท.

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. มอบหมายให้นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา) เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายสุเทพ ปานนาค เจ้าหน้าที่ กกท. ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตัน แพทย์ให้การรักษาโดยให้ยาละลายลิ่มเลือด ขณะนี้อาการดีขึ้น แต่แพทย์ยังให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน ภาพข่าววันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.