ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายพชรภัทธ บุญเรือง นักกีฬารักบี้ฟุตบอล สังกัดจังหวัดพะเยา

นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา และทีมงานบริหารกองทุนกีฬา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายพชรภัทธ บุญเรือง นักกีฬารักบี้ฟุตบอล สังกัดจังหวัดพะเยา ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอาการกระดูกแขนขวาร้าว ในระหว่างทำการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” ภาพข่าวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลระนอง