ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายรัชชัย รัตนนุกรม นักกีฬาชักกะเย่อ

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายก อบจ.ระนอง และนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ นายรัชชัย รัตนนุกรม นักกีฬาชักกะเย่อ สังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ด้วยอาการไหล่หลุด ในระหว่างแข่งขันชักกะเย่อ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” ภาพข่าวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลระนอง