การประชุมพิจารณากรอบวงเงินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

การประชุมพิจารณากรอบวงเงินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวสรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นประธานในการประชุม และตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560