ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายบัญชา มะลิซ้อน อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทย

จากใจกองทุน…

ทีมงานกองทุน นำโดย นายธัชนาถ ทองประกอบ (ผู้อำนวยการกองกับดูแลกองทุนกีฬา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต(หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าสุขภาพ ให้แก่ นายบัญชา มะลิซ้อน อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยปัจจุบัน นายบัญชา มะลิซ้อน มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดชลบุรี