การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน

 

การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้ามายื่นใบสมัครได้หมายเลข 1 ซึ่งเป็นผู้สมัครคนแรก ให้การต้อนรับโดย นายธัชนาถ ทองประกอบ ประธานอนุกรรมการรับสมัครฯ (ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต อนุกรรมการรับสมัครฯ (หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา) และนางสาวเงางาม สินสดวก อนุกรรมการรับสมัครฯ (พนักงานส่งเสริมกีฬา 6) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น