การปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศ…นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงแรม ทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา