พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ บรรยายพิเศษ

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาฯ

บรรยายพิเศษ “ทุนการศึกษากับนักกีฬาไทย”
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ……

ในการปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงแรม ทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา