พิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 มอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาการแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 124,840,000 บาท และในแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 มอบเงินรางวัลจากกองทุน ฯ รวมทั้งสิ้น 28,705,000 บาท ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560