ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

8

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,395,625 บาท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561