การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

 

โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการสนับสนุนเงินรางวัลและสวัสดิการ ฯ ให้นักกีฬาที่ได้รับการปรับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 จำนวน 10,000,000 บาทอนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 49,576,165 บาท

อนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ(ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 35 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,245,000 บาท และอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่สอง) ให้แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 52 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,653,400 บาท (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล)