มาด้วยใจที่คิดถึง และห่วงใย กับ 17 ปี ที่ดูแลกันเสมอ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) มอบหมายให้ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) นายธัชนาถ ทองประกอบ (ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา) นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ (ผู้อำนวยการ สนง.กกท.สงขลา) และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานบริหารงานกองทุนกีฬา) เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายประเสริฐ โกไศยกานนท์ (อายุ 70 ปี) อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย

ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย และอยู่ในความดูแลของกองทุนฯ มาตั้งแต่ปี 2544 (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัด