กองทุนกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ “การจัดทำประกันสังคม” ให้กับบุคลากรของกองทุน

กองทุนกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ “การจัดทำประกันสังคม” ให้กับบุคลากรของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทุนหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษ จาก ท่านอาจารย์ชวนพิศ พูนนฤเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 9 (โรงแรม เอสซีปาร์ค วันที่ 3 สค.61)