การอบรมระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการและทุนการศึกษา

 

การอบรมระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการและทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรบพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้เชิญวิทยากรมาบรรยายแนะนำการใช้ระบบจากทางบริษัท Expert System Consultant ณ ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ภาพข่าวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561