การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา 2562 ได้มีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

คู่มือการขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link1-1.pdf

คู่มือการขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link2-1.pdf