การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

25

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล)