การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ภาพข่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย