การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562)