การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2566 และแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้ง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย