ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : ดาวน์โหลด

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link1.pdf

สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด : ดาวน์โหลด

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link2.pdf