กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่รับสมัคร บริเวณสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240