การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562)