ปฐมนิเทศนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กองทุนกีฬา กกท. จัดปฐมนิเทศนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักกีฬา และบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับทุน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องศรีวรา โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวม 15 ปี โดยการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา กองทุนฯ จะมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุน จำนวน 1,431 คน สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 272 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,235,800 บาท

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาครั้งนี้ เป็นโครงการส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อพัฒนาเรื่องของกีฬา และในขณะเดียวกันก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการของนักกีฬาด้วย ซึ่งทุนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการนี้ เป็นการช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา และลดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่นั้นอยู่ในวัยเรียน และนอกจากนี้ยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้สนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง ยินดีที่จะให้ลูกเข้ามาเล่นกีฬา เพราะจะเห็นว่าถ้าเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จ ก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆ โดยในส่วนของทุนการศึกษานี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทยที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งคือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัด โดยในปีนี้ได้มีการสนับสนุนทุน จำนวน 272 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในระดับ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ หรือในส่วนของกีฬาคนพิการก็ตาม และถ้าเป็นกลุ่มของสมาคมกีฬาจังหวัด ก็จะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งถือว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาของกองทุนฯ เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้กับนักกีฬาของชาติ ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป