ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนฯให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาเห็นชอบสนับสนุนเงินรางวัลและให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติ พร้อมพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการร่วมประชุม

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาได้อนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ และประสบความสำเร็จ จำนวน 7 รายการ 7 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,928,750 บาท ให้แก่สมาคมกีฬาจักรยาน, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ, สมาคมกีฬาดาร์ทฯ, สมาคมกีฬาเทควันโดฯ, สมาคมกีฬาเทนนิสฯ, และสมาคมกีฬามวยสากลฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่ออนุมติให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางร่างกาย ประเภทอุปกรณ์ขาเทียม ซึ่งประกอบด้วยเบ้าขาเทียม, ซิลิโคนไลน์เนอร์พร้อมวงแหวน, ข้อเข่าไฮโดรลิก และเท้าคาร์บอนไฟเบอร์ รวมเป็นเงิน 498,250 บาทให้กับนายแมกอินไต โทมัส โรเซิ่น อดีตนักกีฬาเวคบอร์ดทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักกีฬาทุพลภาพที่อยู่ในความดูแลของกองทุนอยู่ และกองทุนเริ่มช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จนกว่าจะเสียชีวิต เดือนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาเห็นชอบพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การสนับสนุนเงินรางวัล, การสนับสนุนด้านสวัสดิการ และการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ก่อนเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในโอกาสต่อไป