เตรียมจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 18 ส.ค.2562

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เตรียมจัดการเลือกตั้งในวันที่ 18 สิงหาคมนี้

นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายอานัติ ยอดบางเตยพล ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร่วมประชุม

โดยหลังจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้เปิดรับสมัครกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเพียงคนเดียว คือ นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ที่เดินทางมายื่นเอกสารสมัคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ล่าสุดได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายวินัย ทองรัตน์แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และคณะกรรมการฯได้กำหนดให้นายวินัย ได้หมายเลข 1 ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ชั้น 3 สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2562