กองทุนฯสนับสนุนงบจัดหมากล้อม Asian University Go Tournament 2019 และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 22

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพีออลล์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2019 และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา ยังเป็นตัวแทนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบงบประมาณจัดการแข่งขันประจำปี 2562 ให้แก่สมาคมกีฬาหมากล้อมจำนวน 1,052,000 บาท

สำหรับการแข่งขันหมากล้อมระดับอุดมศึกษา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบ่งออกเป็น 2 รายการ คือหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คนจาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และอีกหนึ่งรายการคือการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2019 ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไชนีสไทเป และไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 คน

หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา เปิดเผยว่า การเข้ามาสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากล้อมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักและสนใจกีฬาหมากล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อเป็นสนามแข่งขันที่จะช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาฝีมือให้กับนักหมากล้อมไทย

ขณะที่อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาหมากล้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2019 ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของนักหมากล้อมในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬาหมากล้อมในโครงการจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬา จำนวน 240,000 บาท รวมทั้งโครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาหมากล้อมในการส่งแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี จำนวน 418,500 บาท

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
22 สิงหาคม 2562