กองทุนฯลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เรืออากาศเอกบุญศรี อสิพงษ์ อดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย

นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา และทีมงานกองทุน เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 38 บ้านแขม หมู่ 9 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของใช้จำเป็นให้แก่ เรืออากาศเอกบุญศรี อสิพงษ์ อดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกายเนื่องจากการแข่งขันกีฬา โดยมีนายอำนาจ ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ เรืออากาศเอกบุญศรี อสิพงษ์ อยู่ในความดูแลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 โดยได้รับค่ายังชีพรายเดือนๆละ 14,000 บาท ต่อเนื่องมา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เช่น รถเข็น, เบาะรองนั่ง, เบาะรองนอนกันแผลกดทับ และเตียงนอน เป็นต้น ซึ่งล่าสุดกองทุนฯยังเตรียมจัดซื้อรถเข็นคันใหม่ให้แทนคันเดิม เพื่อช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

สำหรับ เรืออากาศเอกบุญศรี อสิพงษ์ อดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย ปัจจุบันอายุ 46 ปี โดยเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ประสบอุบัติเหตุขณะแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศเซาท์อีสเอเชีย ที่ประเทศเวียดนาม ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตั้งแต่คอถึงเท้า ซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทุกปี

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
5 กันยายน 2562