นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา รับรางวัลเหรียญเงิน จากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เดินทางมายังสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลเหรียญเงิน และเข็มกลัด จากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย หรือ WBPF ให้แก่ นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา ในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงการกีฬาเพาะกายในประเทศไทย

ทั้งนี้บุคลกรทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ในวาระการจัดงานครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสหพันธ์ที่ได้รับมอบรางวัลไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ส่วนรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ,นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายนิติกร โรจนวิภาต ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และนายเอกชัย นุชลำยอง หัวหน้างานพัฒนานักกีฬาภูมิภาค

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมสร้างและพัฒนานักกีฬาไทยสู่สากล