กิจกรรม CSR. SPORTFUND. โครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

กิจกรรมการ CSR. SPORTFUND. ประจำปี 2562 กองทุนกีฬา ร่วมกับหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศแนวปะการัง และรณรงค์รักษาและสร้างแนวปะการัง

(25 กย.62 ณ ศรีราชา)