การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการพัฒนาทางสังคม” โครงการพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ ประจำปี 2562/2

 

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการพัฒนาทางสังคม” โดย ดร.รมย์ฤดี เวสน์ ณ โรงแรมเครป ราชา จังหวัดชลบุรีโดยมีนางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา และทีมงานกองทุนร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

26 กันยายน 2562